Matchhouse kan varetage hele matchningsprocessen.

Den gode anbringelse starter med det rigtige match. Ved det personlige match vil der ske en systematisk inddragelse af barnet, netværk og den kommunale medarbejder igennem hele processen.

Tilbuddet indeholder:

Opstartsmøde

Med socialrådgiver på sagen hos kommunen.

Undersøgelse

Gennemlæsning af relevant sagsmateriale, der er printet til læsning. Hvis kommunen kan stille med en gæsteadgang kan materialet også læses i fagsystemet DUBU. Kommunen stiller arbejdsplads til rådighed til konsulenten til dette arbejde.

Hjemmebesøg

Hjemmebesøg og samtale med barnet / den unge og dennes forældre eller plejeforældre. 

 

Samtaler

Samtale med andre relevante aktører i sagen – som hovedregel telefonisk eller online.

 

Profil

Udarbejdelse af matchningsprofil på barnet.

Afsøgning

Afsøgning af relevante anbringelsessteder, herunder besøg på stederne. Kommunens medarbejder står for at fremsende relevante akter til mulige anbringelsessteder på baggrund af konsulentens anmodning.

Besøg

Besøg på mulige anbringelsessteder med socialrådgiver på sagen, som er med til at udvælgelse det rette tilbud.

Besøg med familie

Deltagelse i besøg på det udvalgte anbringelsessted med forældrene.

Besøg med barnet/den unge

Deltagelse i besøg på det udvalgte anbringelsessted med barnet / den unge.

Rådgivning

Rådgivning omkring kontraktforhandling.

 RING ELLER SKRIV

og lad os få en snak om hvordan Matchhouse kan hjælpe jer

Om Matchhouse

Mange års erfaring inden for børn- og ungeområdet.